Financování - postup při koupi

Rezidence "U Kanálky 7"

ÚSTNÍ, NEZÁVAZNÁ REZERVACE

Jestliže vás některý byt v Rezidenci U Kanálky 7 zaujal, můžete provést ústní, nezávaznou rezervaci. Pak pro vás bude konkrétní jednotka tři dny rezervována. Následuje podpis rezervační smlouvy a složení zálohy.

REZERVAČNÍ SMLOUVA
ZÁVAZNÁ REZERVACE

Závaznou rezervací se rozumí podpis rezervační smlouvy. Jejím podpisem se prodávající zavazuje nenabízet danou jednotku dalším zájemcům. Rezervační smlouva zavazuje budoucího kupujícího k úhradě rezervačního poplatku ve výši 200.000 Kč, a to do 5 dnů od jejího podpisu. Obě strany, kupující i prodávající, se podpisem rezervační smlovy také zavazují podepsat kupní smlouvu, a to nejpozději do termínu uvedeného v rezervační smlouvě (obvykle 45 dní). Rezervační záloha je po následném podpisu kupní smlouvy samozřejmě započtena do úhrady kupní ceny.

KUPNÍ SMLOUVA

Podpisem rezervační smlouvy běží stanovená lhůta, během níž musí být podepsána kupní smlouva. Tato lhůta je kupujícímu poskytnuta zejména pro doladění financování. V případě financování pomocí hypotečního úvěru, předloží kupující před podpisem kupní smlouvy k nahlédnutí prodávajícímu smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru.

FINANCOVÁNÍ

Pokud budete mít zájem, můžeme vám pomoci s vyřízením výhodnějších podmínek pro poskytnutí hypotéky přes našeho hypotečního partnera.